Η πύλη Logitech Partner Exchange είναι η αποκλειστική πηγή για όλες τις πληροφορίες προϊόντων, υλικό μάρκετινγκ, εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και ειδήσεις για τους συνεργάτες EMEA Λιανικής και B2B της Logitech.

Διαθέτω λογαριασμό:


Πρώτη φορά στο LPE:

Είμαι συνεργάτης EMEA της Logitech Χρειάζομαι πρόσβαση σε πληροφορίες προϊόντων, υλικό μάρκετινγκ και ειδήσεις μόλις κυκλοφορήσουν.

Guided Tour